• סטופ

נתונים לשנת 2009

ממצאים עיקריים ומגמות

 

בשנת 2009 התרחשו 16,779 תאונות, בהן נפגעו 32,593 בני אדם. להלן הנתונים המסכמים את שנת 2009 לעומת 2008: 

תאונות:

 

חומרת התאונה

2008

2009

% השינוי

קטלניות

386

1,534

-17%

קשות

1,754

320

-13%

קלות

15,105

14,925

-1%

סה"כ

17,245

16,779

-3%

 נפגעים
 

חומרתהפגיעה

2008

2009

% השינוי

הרוגים

450

352

-22%

פצועיםקשה

2,192

1,796

-18%

פצועיםקל

30,986

30,4 45

- 2%

סה"כ

33,628

32,593

-3%

 

     הרוגים לאורך שנים 2009-1967

בשנת 2009 התרחשו 1,854 תאונות חמורות (קשות וקטלניות), ירידה של כ- 13% לעומת שנת 2008

בתחום העירוני + שטח התרחשו 1,132 תאונות חמורות המהוות 61% מכלל התאונות החמורות. בתחום

הבינעירוני התרחשו 722 תאונות המהוות 39% מכלל התאונות החמורות

 

הנתונים הוצגו לפי סטטיסטיקה משטרת ישראל


עבור לתוכן העמוד