• סטופ

נתונים לשנת 2010

 

ממצאים עיקריים ומגמות

 

בשנת 2010 התרחשו 14,706 תאונות, בהן נפגעו 28,182 בני אדם. להלן הנתונים המרכזיים המסכמים את שנת 2010 לעומת 2009:

 

תאונות:

 

חומרת התאונה

2009

2010

% השינוי

קטלניות

317

336

6%+

קשות

1,568

1,454

7%-

קלות

15,184

12,916

15%-

סה"כ

17,069

14,706

14%-

 
נפגעים:
 

חומרת הפגיעה

2009

2010

% השינוי

הרוגים

356

391

10%+

פצועים קשה

1,869

1,737

7%-

פצועים קל

31,164

26,054

16%-

סה"כ

33,389

28,182

16%-

 
הרוגים לאורך שנים 1967-2010
 
 

 

בשנת 2010 התרחשו 1,790 תאונות חמורות (קשות וקטלניות), ירידה של כ- 5% לעומת שנת 2009.

בתחום העירוני + שטח התרחשו 1,154 תאונות חמורות המהוות 64% מכלל התאונות החמורות. בתחום הבינעירוני התרחשו 636 תאונות חמורות המהוות 36% מכלל התאונות החמורות.

 

הנתונים הוצגו לפי סטטיסטיקה משטרת ישראל.

 

עבור לתוכן העמוד