• ידיים לוחצות
רשימת חברי הועד המנהל

הועד המנהל של ארגון זק"א ישראל מורכב מהגרעין המייסד של הארגון ומאנשי עסקים ודמויות מפתח שנרתמו לעשייה.
חברי הועד המנהל של ארגון זק"א ישראל, פועלים בהתנדבות מלאה, ותפקידם לגבש את האסטרטגיה והמדיניות של הארגון.

 

מר חזי שבקס -מנכ"ל ומייסד ארגון זק"א ישראל.

 

מר דוד רוזנברג - יו"ר הדירקטוריון. 

 

גב' מיכל שפיגל - חברת דירקטוריון.

 

מר אליהו יגודיוב - חבר אסיפה כללית , מנהל מוסד לבני נוער בסיכון.

 

מר אלחנן ריזה - חבר אסיפה כללית.

 

מר מנחם ולדר - חבר אסיפה כללית, יועץ חינוכי בכיר.

 

מר רפאל בן זאב - חבר אסיפה כללית, יו"ר המועצה הדתית בני ברק.  

              

מר אהרן שוורץ - חבר אסיפה כללית.

 

 

 

 רו"ח שלומית ציגלמן - גוף מבקר

 

ייעוץ וליווי משפטי - עו"ד אריאל נסים, נסים - דאר משרד עורכי דין .

 

מבקרים ורואי חשבון - משרד זיו האפט בע"מ

 

 


עבור לתוכן העמוד