פעילות מבצעית זק"א
פעילות מבצעית - ספטמבר 2012

פעילות מבצעית - ספטמבר 2012

סיכום פעילות: במהלך חודש ספטמבר 2012 היו 83 אירועים, סה"כ השתתפו באירועים 279 מתנדבים.
פעילות מבצעית - אוגוסט 2012

פעילות מבצעית - אוגוסט 2012

סיכום פעילות: במהלך חודש אוגוסט 2012 היו 88 אירועים, סה"כ השתתפו באירועים 288 מתנדבים.
פעילות מבצעית  - יולי 2012

פעילות מבצעית - יולי 2012

סיכום פעילות: במהלך חודש יולי 2012 היו 90 אירועים, סה"כ השתתפו באירועים 205 מתנדבים.
פעילות מבצעית - יוני 2012

פעילות מבצעית - יוני 2012

סיכום פעילות: במהלך חודש יוני 2012 היו 83 אירועים, סה"כ השתתפו באירועים 182 מתנדבים.
פעילות מבצעית - מאי 2012

פעילות מבצעית - מאי 2012

סיכום פעילות: במהלך חודש מאי 2012 היו 114 אירועים, סה"כ השתתפו באירועים 153 מתנדבים.
פעילות מבצעית - מרץ 2012

פעילות מבצעית - מרץ 2012

סיכום פעילות: במהלך חודש מרץ 2012 היו 131 אירועים, סה"כ השתתפו באירועים 551 מתנדבים.
פעילות מבצעית - פבואר 2012

פעילות מבצעית - פבואר 2012

סיכום פעילות: במהלך חודש פבואר 2012 היו 98 אירועים, סה"כ השתתפו באירועים 428 מתנדבים.
פעילות מבצעית - ינואר 2012

פעילות מבצעית - ינואר 2012

סיכום פעילות: במהלך חודש ינואר 2012 היו 120 אירועים, סה"כ השתתפו באירועים 365 מתנדבים.
פעילות מבצעית - דצמבר 2011

פעילות מבצעית - דצמבר 2011

סיכום פעילות: במהלך חודש דצמבר 2011 היו 129 אירועים, סה"כ השתתפו באירועים 374 מתנדבים.
פעילות מבצעית - נובמבר 2011

פעילות מבצעית - נובמבר 2011

סיכום פעילות: במהלך חודש נובמבר 2011 היו 103 אירועים, סה"כ השתתפו באירועים 212 מתנדבים.

עבור לתוכן העמוד