• יחידות לשעת חרום
יחידות לשעת חרום זק"א

סיוע בהפעלת תרחי"ם ברשויות המקומיות

 

פס"ח – פינוי סעד חללים

היא רשות ייעודית המנוהלת ע"י משרד הפנים ופועלת בשעת חירום ברמה המחוזית והארצית במסגרת משק לשעת חירום (מל"ח).

מערך פס"ח מבוסס על מערכת קליטת המפונים והטיפול בחללים המוקם בשגרה ברשויות המקומיות ומופעל על ידן בשעת חירום.

במסגרת רשות זו מפעילה הרשות המקומית בשעת חרום (כמוגדר עפ"י חוק) בעת אסון המוני כמו רעידת אדמה או מלחמה וכד', "תחנת ריכוז חללים".

מתנדבי זק"א מהוים כח מתנדב מקצועי וזמין לסייע במגוון המשימות המוטלות על רשות פס"ח בתחום החללים כדלהלן:

 

אנו"ח – איסוף נתונים וחללים

צוותים של פיקוד העורף הפועלים בשטח האירוע/הסיכון אשר מתפקידם לאתר חללים ונתוני זיהוי ולהעבירם לרשות המקומית. באירוע בלתי קונבנציונאלי פועלים  צוותים אלה בבית החולים והם שיעבירו לרשות המקומית את החללים ופרטי זיהויים.

 

בית עלמין מקומי

אתר אליו יובאו לקבורה חללים אזרחיים תושבי הרשות המקומית בשע"ח. הרשות המקומית תתכנן בשגרה חלקת קבורה לשעת חירום.

 

בית עלמין ארעי – מחוזי

שטח שאינו מתוכנן לבנייה ולכל ייעוד אחר ומיועד לקבורה ארעית בשע"ח. בית העלמין הארעי יופעל בעת הצורך ע"י הרשות המקומית בתחומה הוא מצוי.

 

צוות איסוף נתוני זיהוי (מ"י)

חוקרי משטרה מקצועיים שתפקידם איסוף נתוני זיהוי לצורך זיהוי חללים (מז"פ). הצוותים יבצעו את פעילותם בתחנת ריכוז החללים ברשות המקומית.

 

צח"מ (מ"י)

צוות חקירה של משטרת ישראל אשר יקיים חקירה בקהילה בנוגע לזהותו של החלל, יבצע השוואת  נתוני זיהוי ויגיש המלצתו באשר לזיהויו.

 

תחנת ריכוז חללים

מתקן (בתוך או בסמוך לבית העלמין) בו ירוכזו החללים לפני קבורתם, עד להשלמת פעולות הזיהוי וההכנות לקבורה – בתחנה תבצע הרשות המקומית רישום ומעקב בשלבי הטיפול השונים בחללים ובה יפעל צוות איסוף נתוני הזיהוי של משטרת ישראל.

 

בכל התרגילים הנערכים על ידי הרשות המקומית בהפעלת תרחי"ם, מהוים מתנדבי זק"א הכח המרכזי בתיפעול התר"ח על כל שלביו, מרגע קליטת החלל ועד להעברתו לקבורה.

 

סיוע לוגיסטי למשפחות בשע"ח

בהמשך לסיוע הניתן בשעת חרום בתחום הטיפול בחללים בתרחי"ם, מסייעים מתנדבי זק"א גם בתחומים אזרחיים עליהם מופקדת הרשות המקומית במסגרת פס"ח והם:

 

S  שיכון זמני של אזרחים חסרי בית או שפונו מאזור מגוריהם

S חלוקת מים ומזון

S העברת הודעות חרום לאוכלוסיות שאינם ניזונים מהתקשורת

 

 


עבור לתוכן העמוד